Kolumna „Živa zemlja“

Ilustracija

Što je biodinamika?
Najjednostavnije rečeno – to je nauka o snagama (energijama) u živim bićima. To  se odnosi na sva živa bića u cijeloj ekosferi – razne mikroorganizme, sitnije i krupnije organizme koji žive u tlu,vodi i zraku  kao i na sve biljke, životinje i čovjeka. Te snage ( energije) koje proučava biodinamika su suštinska potreba svih živih organizama. Ona pokreće i daje razmnožavanje,  rađanje, rast i razvoj, kao i opstanak svih živih organizama. Bez nje organizmi nisu živa tijela nego su mrtve tvari – bez života.
    
Dr. Štajner ( osnivač biološko-dinamičke poljoprivrede) te snage ( energije) promatra kao duhovni pristup i oplođivanje (oživotvorenje) poljoprivrede koja po njemu treba osim fizičke razine imati i onu duhovnu stranu. Čovjek kao duhovno biće teži spoznaji onog duhovnog u svemiru a istovremeno si postavlja pitanje – ako smo dio te cjeline (svemira) moraju  li i na Zemlji vladati zakoni te iste duhovnosti?
    
Veliki broj sljedbenika dr. Štajnera smatraju da iza ovog vidljivog, materijalnog svijeta u kojem vladaju fizički zakoni, postoji i neki nadosjetilni svijet koji je ustrojen prema duhovnim zakonima i kojeg nije moguće otkrivati običnim čulima. Oni vjeruju da SNAGE duhovnog svijeta utječu i određuju život svega na Planeti Zemlji.

Ove duhovne snage koje vladaju u cijelom svemiru su vrlo važne za čovjeka, kako za  njegovo fizičko i psihičko zdravlje  tako  i njegovu duhovnu  nadgradnju. Čovjek sa dobrom duhovnom nadgradnjom je sposoban uspostaviti dobru ravnotežu u sebi samome a tada i dobre odnose u svojoj porodici i društvu u cjelini. Takav čovjek može uspješno graditi i duhovnu ravnotežu sa svojom okolinom u prirodi.

Blanka Sremac/ www.ziva-zemlja.hr

Print Friendly, PDF & Email

Komentari

komentar/a

Možete upisati komentar, ili prenijeti sa vašeg site-a.

Komentiraj

Morate biti logirani za pisanje komentara.